funny utp cable
  en [english]
mnb.hu p5-SOAP-Lite
2013-03-29 12:00 [zl]
Egy rövid perl program az MNB aktuális árfolyamainak lekérdezése p5-SOAP-Lite használatával:

#/usr/bin/perl

use strict;
use warnings;

use Data::Dumper;
use SOAP::Lite;

my $objSoap = SOAP::Lite->new(proxy => 'http://www.mnb.hu/arfolyamok.asmx');
$objSoap->on_action(sub { '"' . $_[0] . $_[1] . '"' });
$objSoap->default_ns('http://www.mnb.hu/webservices/');
my $objSom = $objSoap->call('GetCurrentExchangeRates');
if($objSom->fault) {
  die $objSom->faultstring;
}
print Dumper $objSom->result, "\n";
( és ) sed segítségével
2012-04-30 12:00 [zl]
A következő parancs hibaüzenetet ad:
echo $NEV | sed 's/\(//g'
sed: 1: "s/\(//": RE error: parentheses not balanced

Helyette használható:
echo $NEV | sed 's/[(]//g'
TXT utolsó oszlopa
2012-04-20 12:00 [zl]
Egy kis awk trükk az utolsó oszlop leszűrésére:
cat <fájlnév> | awk '{ print $NF }'

Az ezt megelőző oszlopra:
cat <fájlnév> | awk '{ print $(NF-1) }'
VirtualBox Ctrl+Alt+Del
2012-03-30 12:00 [zl]
Soft-reset küldése a virtulis gépnek VirtualBox alatt: (ez olyan, mintha a Ctrl+Alt+Del kombinációt küldenénk):
VBoxManage controlvm VMNEVE keyboardputscancode 1d 38 53 b8 9d
BIOS verzió
2011-11-16 12:00 [zl]
Linux alól az alaplapi BIOS verziójának megtudakolása:
dmidecode -s bios-version
linux-vserver ps
2011-08-08 12:00 [zl]
Linux-vserver alatt futó processzek listázása:
vps aux
A CONTEXT alatt lesz látható 0 MAIN (host) és a guestek (ID + név).
tac és rev
2011-07-27 12:00 [zl]
próbáld ki:
tac <fájlnév>
rev <fájlnév>
postfix várakozási sorok
2011-07-01 12:00 [zl]
A postfix várakozási sorok megtekinthetők domainre csoportosítva:
qshape deferred | head
SQL: interval típusok hányadosa
2011-06-27 12:00 [zl]
Két interval SQL típus hányadosának kiszámítása:

Keressük x/y hányadosát:
SELECT extract(epoch from x) / y0
(ahol: y0 az y értéke másodpercben)
regexp pozíció meghatározása
2011-05-13 12:00 [zl]
Néha szükséges, hogy megmondjuk egy fájlban egy adott regexp előfordulási sorszámát unix parancsokkal.
Ennek kényelmes módja:
grep -B999999 'regexp' <fájlnév> | wc -l

(A példa 999999 sorig működik, utána a -B értékét nagyobbra kell állítani)

 

HÍRCSOPORTOK
ÜGYFÉLKAPU
Mi MAGUNK
  Bit Vader
  Blog